Marcin Woś
Kategoria:

Polityka plików cookies

• Strona www korzysta z plików cookies.
• Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
• Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
• Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
• Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.

 

Marcin Woś
Kategoria:

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Przedszkole Publiczne nr 14 we Włocławku, dalej jako Przedszkole, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą we Włocławku, 87-80 Włocławek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 54 236 18 58.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod numerem telefonu (54) 427 01 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby CUWPO ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.
3. Monitoring wizyjny działa w Przedszkolu od 2015 roku, co oznacza, iż Przedszkole nie wprowadza – lecz kontynuuje monitoring wizyjny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola oaz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Monitoring wizyjny obejmuje: elewacje budynku, drzwi wejściowe oraz boczne.
6. Dane osobowe przechowywane są na elektronicznym nośniku maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Zaznaczyć należy, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.
7. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Wstęp na obszar monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt 3 i 4. Konsekwencją odmowy przetwarzania danych w postaci wizerunku jest brak możliwości przebywania na terenie Placówki.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
12. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.

 

 

Marcin Woś
Kategoria:

Klauzula informacyjna dla rodzica dziecka/podopiecznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 14
  z siedzibą przy ul. Hutniczej 3a, 87-800 Włocławek, tel. 54 236 18 58; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jadwiga Olejniczak tel. 54 427 01 58;
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 5. Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 6. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
  6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.