O nas

Przedszkole Publiczne nr 14 jest placówką dydaktyczno - wychowawczą, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie oraz uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

"Naszym największym dobrem jest dobro dziecka". Przygotowujemy wychowanków do odnoszenia sukcesów, radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwośći. Pragniemy w każdym dziecku rozwijać indywidualne zainteresowania oraz rozbudzać wrażliwość i ciekawość świata.

Chcemy wspólnie z rodzicami wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i gotowe szukać nowych, oryginalnych rozwiązań. Dziecko posiadające wiarę we własne siły i pozytywny obraz własnej osoby.

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dziecka i jego rodziców, promującą wartości i tradycje rodzinne. Placówką, w której współpraca przebiega w atmosferze życzliwości i zaufania. Miejscem, gdzie nauczyciele i rodzice podejmują działania służące dzieciom i całej społeczności przedszkolnej.

Personel naszej placówki składa się z 8 nauczycielek oraz 9 pracowników obsługi. Nad wszystkim czuwa Pani Dyrektor, mgr Małgorzata Dobska- Szwarc. Wspiera nas również logopeda, katecheta, nauczycielka j. angielskiego.
 
W przedszkolu znajdują się 4 sale dydaktyczne. Są to pomieszczenia wysokie, jasne, duże, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone w zabawki, sprzęty i pomoce dydaktyczne .
 
Na terenie przedszkola znajduje się rozległy, bezpieczny plac przeznaczony do zabaw i gier terenowych. Plac jest ogrodzony, pełen zieleni, oddzielony od ulicy płotem.