Kadra

DYREKTOR
mgr MAŁGORZATA DOBSKA - SZWARC

KADRA PEDAGOGICZNA


GRUPA I

mgr MAŁGORZATA DOBSKA – SZWARC - nauczyciel dyplomowany

mgr MONIKA NEUMANN – nauczyciel mianowany

 

GRUPA II

MIROSŁAWA GRZECHOWIAK - nauczyciel dyplomowany z tytułem licencjata

mgr AGNIESZKA SZYMCZAK - nauczyciel mianowany

 

GRUPA III

mgr ALICJA STĘPCZYŃSKA - nauczyciel kontraktowy
mgr IWONA WRONA - nauczyciel stażysta

 
GRUPA IV

mgr SYLWIA BĄKOWSKA – nauczyciel dyplomowany
mgr MARZENA BRUDKOWSKA - nauczyciel dyplomowany


LOGOPEDA: mgr Teresa Wojciechowska

JĘZYK ANGIELSKI: mgr ANETA KURZEP - nauczyciel kontraktowy

RELIGIA: mgr WŁODZIMIERZ BUŁAWA - nauczyciel dyplomowany

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

BARBARA LEWANDOWSKA – intendent
BEATA MARKOWSKA – pomoc nauczyciela
MARCIN WOŚ – referent do spraw SIO
MONIKA NOWAKOWSKA – woźna grupa I
RÓŻA STARSZEWSKA - woźna grupa II

RENATA KWIATKOWSKA – woźna grupy III
MONIKA GRZYWACZ - woźna grupa IV

PAWEŁ KOMOROWSKI – woźny / dozorca
EWELINA MURAWKO – kucharka / szefowa kuchni
DOROTA LEWIŃSKA – pomoc kucharki