PROWADZĄCE:

Mirosława Grzechowiak

Monika Neumann

CELE:

  • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
  • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
  • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
  • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
  • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
  • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
  • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
  • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

Przedszkole Publiczne Nr 14

ul. Hutnicza 3A
87-800 Włocławek

E-MAIL

przedszkole14wloclawek@wp.pl

TELEFON

54 236 18 58