PROWADZĄCY:

mgr Agnieszka Szymczak

CELE:

 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
 • Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
 • Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem,
 • Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała,
 • Rozładowanie zmęczenia i napięcia,
 • Kształcenie zdolności rytmiczno – tanecznych.

PROWADZĄCE:

Krystyna Kochal

Alicja Stępczyńska

CELE:

 • Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłów.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni i przy stole,
 • Doskonalenie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Przedszkole Publiczne Nr 14

ul. Hutnicza 3 a
87 - 800 Włocławek

E-MAIL

przedszkole14wloclawek@wp.pl

TELEFON

54 236 18 58