Naszym największym dobrem jest dobro dziecka Title Header
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Aktualności

PROWADZĄCY:

mgr Agnieszka Szymczak

CELE:

  • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
  • Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania,
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
  • Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem,
  • Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała,
  • Rozładowanie zmęczenia i napięcia,
  • Kształcenie zdolności rytmiczno – tanecznych.