Naszym największym dobrem jest dobro dziecka Title Header
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Aktualności

PROWADZĄCE:

Krystyna Kochal

Alicja Stępczyńska

CELE:

  • Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.
  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych.
  • Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłów.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni i przy stole,
  • Doskonalenie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.