Naszym największym dobrem jest dobro dziecka Title Header
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Aktualności

PROWADZĄCE:

Mirosława Grzechowiak

Monika Neumann

CELE:

  • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
  • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
  • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
  • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
  • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
  • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
  • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
  • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.