W dniu 21 maja otrzymaliśmy informację o przyznaniu grantu z Fundacji „Anwil dla Włocławka” w ramach projektu „Wakacje z Fundacją”.
Dzięki uzyskanym środkom finansowym zostaną przeprowadzone zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 5 – 8 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekonomicznym, pochodzących z rodzin wielodzietnych i zamieszkujących teren osiedla „Zazamcze”.

    Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. w godzinach 15.00 - 19.00 odbędzie się Dzień Dziecka w Miasteczku Lekkoatletycznego na Plac Grodzki przed Centrum Handlowym Wzorcownia.

    Dzieci będą mogły sprawdzić się w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, medal oraz upominek. W rywalizacjach sportowych wspierać młodych będą Gwiazdy sportu. Organizatorami wydarzenia są: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Vectra”, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Kujawsko- Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie na podstawie projektu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Włocławek.

    Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cała impreza będzie przeprowadzona na świeżym powietrzu, z zachowaniem pełnego i obowiązującego reżimu sanitarnego.Wymagana obecność rodzica w celu wypełnienia deklaracji dotyczącej udziału dziecka w konkurencjach sportowych.

Zapraszamy

Przedszkole Publiczne Nr 14

ul. Hutnicza 3 a
87 - 800 Włocławek

E-MAIL

przedszkole14wloclawek@wp.pl

TELEFON

54 236 18 58